Celoslovenská séria
plnofarebných tématických
časopisov pre rodinné domy

 • Náklad každého vydania 500 000 kusov
 • Médium plnofarebný časopis, formát A4
 • Cieľová skupina pre distribúciu rodinné domy
 • Lokalizácia územie Slovenska

Doplnková špecifikácia

 • distribúcia špecializovanými profesionálnymi subjektmi, Slovenská pošta
 • základný rozmer prezentácie A4
 • maximálny rozsah prezentácie jedného zadávateľa 4 strany
 • predpokladaný rozsah 16 strán
 • informačno - inzertná obsahová náplň
 • v distribučnom zozname sú vynechané ekonomicky slabé lokality
  a komunikačne nevhodné regióny
  + cielená eliminácia neobývaných domov

Technické parametre

vysokokvalitná rotačná tlač, lesklý 58 g LWC papier,
plno-farebný, časopisová forma, spinkovaná alebo lepená väzba