Cenník, zľavy, príplatky

V cene je zahrnutá grafická príprava, sadzba, spracovanie a výroba média, distribúcia do cieľovej skupiny. Ceny sú uvedené bez DPH.

Základné formáty

Rozmer (šír. x výš.)Základná cena (€)Náklad

Cena* / 1000 RD (€)

¼ A4 (91 x 130 mm) 2 050 € 500 000 ks 2,90 €
½ A4 (186 x 130 mm) 3 690 € 500 000 ks 5,10 €
A4 (186 x 264 mm) 6 600 € 500 000 ks 9,20 €

*pri obvykle poskytovanej zľave

Špeciálne formáty

Rozmer (šír. x výš.)Základná cena (€)Náklad Cena*/1000 RD (€)
1/6 A4 (93 x 88 mm) ČB šachovnicový variant 1 510 € 500 000 ks 2,10 €
2/3 A4 (156 x 220 mm) zmenšená A4
4 900 € 500 000 ks
6,90 €
1/3 A4 (65 x 297 mm) stĺpec - spadávka 2 570 € 500 000 ks 3,60 €

Textové formáty

Rozmer (šír. x výš.)Základná cena (€)NákladCena*/1000 RD (€)
1/16 A4 (46 x 66 mm) ČB šachovnicový variant
525 € 500 000 ks
0,70 €
riadok (125 x 5 mm) Jednou vetou
159 € 500 000 ks 0,20 €

Formát 1/16 A4 je určený pre informáciu formou krátkej tlačovej správy. Z obsahu musí byť zjavné, kto je zadávateľ.
Formát riadok je určený pre krátke (jedna veta) posolstvo. Obsah podlieha schváleniu vydavateľa.

Rozhodnutie o tom, či sa v príslušnom vydaní použije konkrétny špeciálny alebo textový formát (príp. v akom počte), je výhradne v kompetencii vydavateľa.

Zvýhodnené obsahové formy:

Tieto formy nie sú nárokovaľné. Rozhodnutie o akceptácii a priznaní bonusu je výhradne v kompetencii vydavateľa. Bonus nie je kombinovateľný so žiadnou inou zľavou.

Príplatky:

Zľavy (zo základnej ceny):

Platba vopred:

bonus 3% z celkovej dohodnutej ceny prezentácie.