Technické parametre

Zasielané podklady (v elektronickej podobe)

Vektorové súbory (100% garancia kvality uverejneného vizuálu):

Bitmapové súbory:

Už hotové prezentácie:

Sadzobné formáty

Sadzobné formáty vychádzajú z aktuálneho cenníka reklamného priestoru

Špeciálne formáty:

Textové formáty:

Prezentácie na spadávku - 210 mm  x 297 mm + 3 mm z každej strany + 10 mm bezpečnostná medzera od okraja